Virksomhedsplanen

Du kan downloade/ læse vores virksomhedsplan ved at klikke på linket herefter [ Hent virksomhedsplan ]

Pædagogisk målsætning

VirksomhedsplanenVores pædagogiske målsætning skal tage udgangs punkt i det enkelte barn med de ressourcer og kompetencer det enkelte barn indeholder. Vi skal i samarbejde med forældrene udvikle og forberede barnet til det samfund vi lever i og til at blive et helt menneske, med os selv (personale) som redskab.

Vi har valgt at bruge naturen omkring Svalebækgård som pædagogisk redskab i vores hverdag. Målet med udeliv er også at udvikle børnenes interesse, nysgerrighed og respekt for naturen og omgivelserne. I naturen bliver der skabt andre legerelationer på tværs af alder og køn, som er med til at udvikle børns sociale kompetencer. Der er højere til loftet (mindre støj), mere plads (albuerum) og stresspåvirkningen er dermed mindre for det enkelte barn.

Vi mener, at det at være i naturen skærper børnenes fantasi, idet at traditionelt legetøj skiftes ud med det, vi finder i naturen. Det kan yderligere blive et godt supplement til hjemmet, ikke forstået sådan at børnene tager sten, pinde og orme med hjem. De leger med noget forskelligt hhv. i børnehaven og i hjemmet.

VirksomhedsplanenDerfor tager vores pædagogik udgangspunkt i en hverdag med:

  • sjov og ballade
  • hvor børn føler nærvær 
  • på børns præmisser, – set, lyttet og hørt på
  • hvor der er tid og plads til fordybelse, både med og uden voksne
  • med så lidt stress og jag som muligt, men stadig med små og store psykiske/fysiske udfoldelser
  • hvor børn kan skabe relationer til børn og voksne, og hvor de på Svalebækgård har den yderligere mulighed, at omgås og øve sig i at drage omsorg for naturen og gårdens dyr
  • hvor voksne og børn sammen skal tage ansvar for trivslen i hverdagen
  • hvor vi voksne giver børnene inspiration til at være nysgerrige på livet
  • hvor børn leger og hygger i takt med naturens og årets rytme

VirksomhedsplanenGennem de beskrevne punkter mener vi, at børn gennem deres leg og udvikling af relationer til børn, voksne og dyr udvikler kompetencer som -empati, – ansvarlighed, -tillid, -selvværd, -tryghed til at søge hjælp og omsorg hos de voksne, -øver sig i at løse konflikter, -får mulighed for at vælge, -øver sig i at vente på tur, -lærer praktiske færdigheder, -får pirret deres nysgerrighed og fantasi, -samt erhverver sig viden om natur og forskellige bondegårds dyr.

Endvidere er det vores målsætning, at give det enkelte barn tid og plads til at udtrykke sig verbalt og nonverbalt.