Forældresamarbejde

ForældresamarbejdeDet er vores målsætning, at samarbejdet mellem forældre og personale på Svalebækgård, skal bygge på et trygt og fortroligt forhold, således at forældrene har det godt med at aflevere deres børn. Forældre og børn skal føle sig velkommen, og have lyst til at bakke op om fælles initiativer og arrangementer.

Gensidig tillidrespektåbenhed og forståelse er vigtig, for at kunne støtte op om individuelle behov til gavn for det enkelte barns trivsel. Gennem dialog og information understøttes det gode samarbejde og dermed børnenes hverdag og udvikling på Svalebækgård.

Det sociale liv i børnehaven opfordre tit til at få en kop kaffe eller te, mens I venter på at jeres barn bliver færdig med den leg de er i gang med.

Forældresamarbejde

Definition på ord i målsætningen

 • Trygt
  ForældresamarbejdeDer er en positiv stemning, når man kommer ind ad døren, der tages personligt mod barnet, og forældrene skal have en oplevelse af at netop “mit barn er vigtigt”.
 • Fortroligt
  Personalet viser oprigtigt interesse, og man spørger om råd, når der er behov for det.
 • Tillid
  De voksne er synlige voksne, der er bevidste om hvad de gør og gode til at fortælle om det de gør og viser at de tager hånd om tingene. Man ved hvor man har hinanden, og forældrene stoler på, at der tages vare på deres barn.
 • Respekt
  Personalet har forståelse for de holdninger og meninger de enkelte forældre har, samt forståelse for den måde forældrene lever og agerer på. Forældre kan vælge hvilken medarbejder, de helst vil snakke med i bestemte situationer.
 • Åbenhed og Forståelse
  Personalet har evnen til at kunne se tingene fra flere forskellige vinkler, og gensidigt kunne drøfte handlemuligheder i forhold til barnet og familien.
 • Individuelle behov
  ForældresamarbejdeDer er fokus på det enkelte barns behov, og det støttes i at blive en del af gruppen, få kammerater og at barnet får et lille skub til at komme et skridt videre i udviklingen.
 • Dialog og information
  Der er altid tid til en snak om barnet. Vi som personale har en forventning om, at vi dagligt når i dialog med hver enkelt familie enten i afleverings situationen eller ved afhentning. Der er gensidig pligt til at videregive vigtige oplysninger til hinanden – personale/forældre, der kan have indflydelse på barnets dag. Vigtige informationer videregives til resten af personalegruppen. Generelle informationer skrives på tavlen i vores køkken.
 • Equinox
  Svalebækgård afholder 2 equinox (forældremøder) om året. Et i foråret, hvor der blandt andet er valg til forældrebestyrelsen og støtteforeningen. Det andet møde bliver afholdt i efteråret, hvor indholdet er af forskellig fagligt art, fx foredrag, debatter, mm.
 • Forældresamtaler
  Personalet skal med udgangspunkt i barnet, komme med en evaluering baseret på det daglige samvær med barnet. Personalegruppen har udarbejdet et skema som udgangspunkt for samtalen. Personalet udfylder skemaet før samtalen, som vi kan tale sammen udfra. Samtalens varighed 45 min.
 • Opstarts samtale
  ForældresamarbejdeNår vi har lært barnet rigtig godt at kende, indbyder vi forældrene til en samtale, som hovedsagligt vil dreje sig om barnets opstart og trivsel i hverdagen, samt forventninger til det videre forløb. Varighed 30 min.
  relevant materiale vil blive sendt på mail, inden samtalen.
 • Ekstra ordinær samtale
  Kan altid ønskes af forældre eller personale, som finder det nødvendigt, at få en snak om eventuelle opståede problematikker omkring utilfredshed med institutionen/personalet, barnets trivsel eller familiens situation.
 • Samtale før start
  Her vil forældrene få en masse information om institutionen, hverdagen, kost, betaling osv. Formålet er, at forældre får kendskab til institutionen før barnet starter, så forventningerne til hinanden er helt klare. Samtalen foregår uden barnet. På mødet vil der blive udleveret en mappe med relevant indhold. Varighed 1 time.

Modtagelse af nye børn. Der er børnehavens intention at barnet skal have en så tryg og rolig start som muligt. Det er derfor vigtigt, at forældre og personale har drøftet gensidige forventninger ved en forudgående samtale.

Børnehavens koncept og arbejdsgang skal ved denne samtale synliggøres på en sådan måde, at forældrene ikke er i tvivl om børnehavens pædagogiske principper, samt udelivets store betydning.

Såfremt forældrene er interesseret i det, kan de ved denne lejlighed få udleveret virksomhedenplanen for Svalebækgård.

For at gøre opstarten personlig og spændene får barnet en skriftlig indbydelse kort før start, hvor vi opfordrer til at komme på besøg med forældre og evt. med vuggestuegruppen eller dagplejeren.

 

Forældresamarbejde

Første dag i institutionen

Barnet vil få tildelt en garderobe.

Forældresamarbejde

Barnet og forældre vil blive tilknyttet en personale, det vil så vidt mulig, være den person, der varetager hele indkøringen trygt og godt.

Længden af indkøringen vil variere fra barn til barn afhængig af barnets behov. dog vil første dag altid være således, at: barn og forældre møder ind ca. 9.30 til lige efter madpakke tid.
Længden af indkøring variere, fra barn til barn, og sammen med forældrene aftaler personalet, hvor længe barnet de næste dage, har brug for at forældrene bliver og leger med.